top of page

Iepirkumi

Cenu aptaujas

Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru vienkāršota atjaunošana asīs B-D/1-5

CK 2023/16/CA

Pieteikums
Pieredzes apraksts
Lēmums

Atkārtots: Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūves SIA “Cēsu klīnika” objektos būvuzraudzība”

CK 2023/13/CA

Lēmums

Vieglo automašīnu stāvlaukuma izbūves SIA “Cēsu klīnika” objektos būvuzraudzība

CK 2023/12/CA

“Personas datu aizsardzības pakalpojuma sniegšana SIA “CĒSU KLĪNIKA”” CK 2022/17/CA

2022/17/CA

Par specializētajiem transporta pakalpojumiem SIA “Cēsu klīnika” pacientu pārvadāšanai

2021/15/CA

Darba uzdevums
Pieredzes apraksts
Pārējie pielikumi
Lēmums

SIA "Cēsu klīnika" Pacientu novērošanas monitors anestezioloģijai ar multigāzu analizatoru

CK 2021/11/CA

Pieredzes apraksts

SIA “Cēsu klīnika” diagnostikas korpusa viedās apkures vadības sistēmas ierīkošana un pieslēgšana apkures sistēmai

2021/10/CA

SIA “Cēsu klīnika” ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūves būvuzraudzība

2021/8/CA

SIA "Cēsu klīnika" saules elektrostacijas izbūves būvuzraudzība

2021/4/CA

Iepirkuma nosaukums
Lēmums, līgums un ziņojums

"Traumatoloģijas - ortopēdijas titāna un tērauda implantu iegāde un piegāde"

2017/1/VM/CK/8.2 

Līgums/Ziņojums

"Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”

2017/10/VM/CK/9  

Līgums/Ziņojums

"Fibrogastroskopa iegāde, piegāde, uzstādīšana un apkalpošana”

2017/11/VM/CK/9.21 

Līgums/Ziņojums

"Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa divdurvju kravas lifta nomaiņa”

2017/12/VM/CK/AK

"Degvielas iegāde SIA ,,CĒSU KLĪNIKA” īpašumā un valdījumā esošajam autotransportam”

2017/13/VM/CK/9   

Līgums/Ziņojums

"Datortomogrāfijas kontrastvielas injektora un ultraskaņas, advancētās bipolārās tehnoloģijas vienreizlietojamo instrumentu piegāde”

2017/14/VM/CK/9   

“SIA „CĒSU KLĪNIKA” darbinieku veselības apdrošināšana”

2017/15/VM/CK/9  

Līgums/Ziņojums

“SIA “CĒSU KLĪNIKA” izmantoto CareStream, OR Technology radioloģijas tehnoloģiju un sistēmu apkopes, uzturēšanas un remonta pakalpojuma sniegšana”

2017/16/VM/CK/9.21   

Līgums/Ziņojums

“Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopju veikšana”

2017/17/VM/CK/9.21  

Līgums
Līgums/Ziņojums

“SIA “CĒSU KLĪNIKA” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība”

2017/18/VM/CK/9   

Līgums/Ziņojums

“Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopju un remonta veikšana”

2017/19/VM/CK/9.21    

Līgums/Ziņojums

"Uzkopšanas līdzekļu un aprīkojuma iegāde klīnikas Apkopes un veļas dienesta vajadzībām"

2017/2/VM/CK/8.2  

“Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu atjaunošana”

2017/20/VM/CK/9

Līgums/Ziņojums

“Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču iegāde un  piegāde”

2017/21/VM/CK/AK

Līgums

“Elektroenerģijas iegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”

2017/22/VM/CK/AK 

Līgums

“Liftu tehniskās apkopes, remonta un avārijas izsaukumu pakalpojumu sniegšana”

2017/23/VM/CK/9  

Līgums
Līgums/Ziņojums

“Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde”

2017/24/VM/CK/9 

Līgums
Līgums/Ziņojums

“Medicīnas ierīču, inventāra un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”

2017/25/VM/CK/9  

Līgums
Līgums/Ziņojums

“Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde”

2017/26/VM/CK/9  

Līgums
Līgums/Ziņojums

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un balss izziņošanas sistēmas uzstādīšana un esošās sistēmas daļēja nomaiņa”

2017/27/VM/CK/9   

Līgums
Līgums/Ziņojums

“SIA “Cēsu klīnika” ārstniecības korpusa 2.stāva  Dienas stacionāra divu trīsvietīgu un četru vienvietīgu pacientu izmitināšanas telpu ar WC un dušas telpu, 3.stāva endoskopiju kabineta ar palīgtelpām un diagnostikas korpusa 1. stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu  un atpūtas telpu vienkāršotā atjaunošana”

2017/28/VM/CK/9  

Līgums
Līgums/Ziņojums

“Gāzu piegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”

2017/29/VM/CK/9

Līgums
Līgums/Ziņojums

„Siemens vizuālās diagnostikas iekārtu apkalpošanas līgums”

2017/3/VM/CK/SP

Līgums/Ziņojums

“Ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju implantu un aprīkojuma iegāde un piegāde”

2017/30/VM/CK/9 

Līgums
Līgums/Ziņojums

“Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršotā atjaunošana”

2017/31/VM/CK/AK  

Lēmums

“Medicīnas preču iegāde un piegāde”

2017/32/VM/CK/9 

Līgums
Līgums/Ziņojums

"SIA “CĒSU KLĪNIKA” telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība"

2017/4/VM/CK/8.2   

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Saimniecības preču iegāde un piegāde"

2017/5/VM/CK/8.2  

Līgums
Līgums/Ziņojums

"SIA “CĒSU KLĪNIKA” telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība"

2017/6/VM/CK/8.2    

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Diagnostikas korpusa un  stacionāra korpusa aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāvā daļēja nomaiņa, diagnostikas korpusa kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu, kanalizācijas guļvadu nomaiņa"

2017/7/VM/CK/8.2   

Līgums/Ziņojums

"Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums"

2017/8/VM/CK/9  

Līgums/Ziņojums

 "Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”

2017/9/VM/CK/9  

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Endoskopisko manipulāciju aprīkojuma iegāde un piegāde"

CK 2018/10/9 

Līgums/Ziņojums

"Fibrokolonoskopa iegāde un piegāde"

CK 2018/11/9.21

Līgums/Ziņojums

"Sterilo un  nesterilo cimdu iegāde un piegāde"

CK 2018/12/9 

"Automātiskās ugunsgrēka atkāšanas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošana"

CK 2018/13/9  

Līgums/Ziņojums

"Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope"

CK 2018/16/9

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Sterilizācijas medicīnisko materiālu iegāde un piegāde"

CK 2018/18/9 

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Endoskopisko manipulāciju aprīkojuma iegāde un piegāde"

CK 2018/19/9 

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

CK 2018/20/AK/ERAF 

Lēmums
Līgums
Līgums/Ziņojums

"Medicīnas mēbeļu iegāde un piegāde"

CK 2018/21/9  

Līgums/Ziņojums

Medicīnas ierīču un inventāra piegāde

CK 2018/22/9

Lēmums

"Vienreizlietojamo, sterilo, mehānisko ķirurģisko šuvēju iegāde un piegāde"

CK 2018/23/9  

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Ķirurģisko šujamo materiālu iegāde"

CK 2018/24/9

Līgums/Ziņojums

"Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope"

CK 2018/25/9

Līgums/Ziņojums

"Medicīnas ierīču pārbaudes - elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes veikšana"

CK 2018/26/9

Līgums/Ziņojums

Medicīnas ierīču un inventāra piegāde

CK 2018/27/9

Līgums/Ziņojums

Ēdināšanas nodrošināšana

CK 2018/28/10

Līgums
Līgums/Ziņojums

“Datu glabātuves paplašināšana”

CK 2018/3/9

Lēmums
Līgums/Ziņojums

"Endoskopiju kabineta aprīkojums - guļrati endoskopiju kabinetam, dezinficēto endoskopu uzglabāšanas skapis"

CK 2018/4/9

"Pārsienamo materiālu iegāde un piegāde"

CK 2018/5/9 

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Fibrokolonoskopa iegāde un piegāde"

CK 2018/6/9.21

Līgums
Līgums/Ziņojums

"Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde"

CK 2018/8/9

Līgums/Ziņojums

"Vienreizlietojamo, sterilo, mehānisko ķirurģisko šuvēju iegāde un piegāde"

CK 2018/9/9 

Līgums
Līgums/Ziņojums

“Vienreizējās sterilās un nesterilās operāciju veļas, darba apģērbu, materiālu un komplektu iegāde un piegāde”

Cēsu klīnika 2018/1/VM/CK/AK

Lēmums
Līgums

“Medicīnas preču iegāde un piegāde”

Cēsu klīnika 2018/2/VM/CK/AK 

Lēmums
Līgums
bottom of page