Atsauksmes

Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis par Cēsu klīniku! 

Pastāstiet mums par savu pieredzi, kuru guvāt Cēsu klīnikā! Varbūt Jums ir radušies kādi konstruktīvi ierosinājumi vides, pakalpojumu, komunikācijas vai jebkādiem citiem uzlabojumiem? Gaidīsim  Jūsu domas un atbildēsim, ja būsiet norādījis, ka vēlaties saņemt atbildi.

Sadarbība labākai kvalitātei

“Pacientu ombuds” ir neatkarīga organizācija, kas kopš 2008.gada konsultē, palīdz rast risinājumus, sniedz ieteikumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes, pacientu tiesību jautājumos gan pacientiem, gan mediķiem un nozares speciālistiem, tādejādi esot pirmā šāda organizācija Latvijā.

Cēsu klīnikas pacienti, piederīgie, kā arī klīnikas darbinieki tiek aicināti izteikt savu viedokli – ierosinājumus, pozitīvās atsauksmes, pretenzijas, lai kopīgi uzlabotu un pilnveidotu klīnikas darbu.

Šim mērķim klīnikā ir pieejamas divas “Pacientu ombuda” pastkastītes atsauksmēm: viena ir uzstādīta uzņemšanas nodaļā un otra – pirmajā stāvā pretim aptiekai. Ienākušās atsauksmes katru mēnesi tiek izskatītas. Ja jautājuma iesniedzējas to vēlas, tiek sniegta atbilde.

 

Gan pacientiem, gan darbiniekiem ir iespēja saņemt “Pacientu ombuda” konsultācijas jautājumos par:

 

 • Medicīniskās dokumentācijas pieejamību, drošību, patiesumu;

 • Pacientu tiesībām;

 • Pacientu pienākumiem;

 • Pacientu tuvinieku līdzdalību ārstniecības procesā;

 • Ārsta pieejamību, ārsta un pacienta sadarbību;

 • Ģimenes ārstu darbu, pienākumiem;

 • Invaliditāti un tās formēšanas kārtību;

 • Profilaktiskajiem pasākumiem veselības uzlabošanā;

 • Ārstniecības pakalpojumu apmaksas kārtību, iespējām saņemt atvieglojumus;

 • Klīniskajiem pētījumiem un dalību tajos;

 • Līgumiem ar ārstniecības iestādi, piekrišanas formām u.tml.

 

Konsultāciju varat saņemt, rakstot e-pastu uz kristine.eglite.riga@gmail.com vai zvanot uz mob.: 27402622.