top of page

Izsoles

VW TRANSPORTER

SIA „CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas Nr. 44103057729, adrese Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads,LV-4101 pārdod par brīvu cenu tās īpašumā esošo vieglo medicīniskās palīdzības transportlīdzekli: VW TRANSPORTER, izlaiduma gads 2002, ar valsts reģistrācijas numuru HF9356, dīzeļdegviela, odometra rādījums saskaņā ar CSDD datiem 498690, bez tehniskās apskates.
Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena noteikta – 750,00 euro, neieskaitot PVN.
Pretendenti pieteikumu var iesniegt elektroniski vai pa pastu līdz 2022. gada 26. aprīlim plkst.16:00
Ar atsavināmās kustamās mantas Noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.cesuklinika.lv sadaļā „izsole”. Par apskates vietu un laiku var sazināties ar ēku ekspluatācijas daļas vadītāju Jāni Štefenbergu (mob.tel.nr.28334588, e-pasts:janis.stefenbergs@cesuklinika.lv).

bottom of page