top of page

Īslaicīgā sociālā aprūpe

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums tiek sniegts iekšķīgo slimību nodaļas telpās

 

Pilnībā pārbūvētajā un modernizētajā iekšķīgo slimību nodaļā ir nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša ārstniecības vide, kas ir mājīga, ērta un droša pacientiem un darbiniekiem. Pieejamas vienvietīgas un trīsvietīgas palātas, kā arī 1. līmeņa intensīvās terapijas palātas. Katrā palātā ir sanitārais mezgls. Pacientu gultas vietas aprīkotas ar paneli, kurā iebūvēta skābekļa padeves sistēma, elektrības padeve, t.sk. datortīkliem, mazais apgaismojums un virsgaisma, kā arī medicīnas personāla izsaukuma poga. Pacientu aprūpi uzlabo elektroniski vadāmās četrdaļīgās ergonomiskās gultas ar kvalitatīviem pretizgulējumu profilaktiskajiem matračiem, kā arī funkcionālie skapīši, kurus var pielāgot atbilstoši katra pacienta vajadzībām.

 

Nodaļā tiek ārstēti terapeitiskie pacienti, nodrošināta hronisko pacientu aprūpe un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums.

 

Kādos gadījumos noder īslaicīgā sociālā aprūpe?

  • Klientu aprūpei līdz pārvešanai uz sociālās rehabilitācijas vai ilgstošas sociālās aprūpes institūciju.

  • Atbalsts ģimenes locekļu prombūtnē vai «atelpas brīdim».

  • Pacienta sagatavošana pirms plānveida operācijām.

Kas ietverts īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumā?

  • Sociālā aprūpētāja / māsu palīga diennakts uzraudzība un aprūpe kopā ar medicīnas māsu atbilstoši sastādītajam aprūpes plānam.

  • Ģimenes ārsta izrakstīto un tuvinieku iegādāto medikamentu ievade.

  • Klienta un tuvinieku izglītošana par pašaprūpes iespējām, tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana.

  • Klienta veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana trīs reizes dienā.

  • Vajadzības gadījumā – sociālā darbinieka, ģimenes ārsta un ārsta speciālista konsultācija, diagnostiskie izmeklējumi. Speciālistu konsultācijas, izmeklējumi iespējams ar ģimenes ārsta nosūtījumu vai kā maksas pakalpojums.

  • Vajadzības gadījumā ērti pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams klienta iesniegums un ne agrāk kā pirms 10 dienām izsniegts ģimenes ārsta nosūtījums – veidlapa Nr. 027/u “Izraksts no stacionārā pacienta / ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” ar informāciju par klienta saslimšanām.

Nosūtījumā jānorāda diagnozes, medikamentus un to devas, kā arī nepieciešamo aprūpi.

 

Par pakalpojuma saņemšanu aicinām sazināties ar iekšķīgo slimību nodaļu darba dienās plkst. 9.00 – 16.00: isap@cesuklinika.lv, 64107070.

Pakalpojuma cena par vienu dienu noteikta saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.

bottom of page