top of page

Administrācija

Administrācijas darba laiks no 01.05.2024. līdz 30.09.2024.:

Pirmdienās                     plkst. 8.00 - 18.00 

Otrdienās - ceturtdienās  plkst  8.00 - 16.30 

Piektdienās                    plkst. 8.00 - 14.30

INĀRA RIEKSTIŅA
Lietvede - sekretāre

e-pasts: info@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125730

INGŪNA LIEPA
Valdes priekšsēdētāja

e-pasts: inguna.liepa@cesuklinika.lv
tālr. +371 29477253

ANATOLIJS AHMETOVS
Galvenais ārsts

e-pasts: anatolijs.ahmetovs@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125468

TAIGA GALEJA GRUNTMANE
Galvenā māsa, projektu vadītāja

e-pasts: taiga.galeja-gruntmane@cesuklinika.lv
tālr. +371 29405685

OLGA RUDZĪTE
Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites

un kvalitātes kontroles daļas vadītāja
e-pasts: olga.rudzite@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125895

GITA ĶIKUTE
Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

e-pasts: gita.kikute@cesuklinika.lv 
tālr. +371 64107071

ANDRIS LAPIŅŠ
Ēku ekspluatācijas daļas vadītājs (uz noteiktu laiku)

e-pasts: andris.lapins@cesuklinika.lv

tālr.: +371 29611905

LIENE VEGNERE
Juridiskās, iepirkumu un vadības lietu daļas vadītāja/juriste

e-pasts: liene.vegnere@cesuklinika.lv
tālr. +371 26182328

DACE VALNERE
Sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv
tālr. +371 26514650           

BAIBA SPROĢE
Personālvadības daļas vadītāja
e-pasts: baiba.sproge@cesuklinika.lv 

tālr. +371 64125467   

AIVIS SKANGALIS
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
e-pasts: aivis.skangalis@cesuklinika.lv
tālr. +371 22003962          

ARTŪRS LEMENTUJEVS
Medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītājs
e-pasts: arturs.lementujevs@cesuklinika.lv
tālr. +371 29990578          

RAIVIS GRŪBE
Datu aizsardzības speciālists
(ārpakalpojums)
e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
tālr. +371 29111416           

bottom of page