top of page

Administrācija

Administrācijas darba laiks:

Pirmdienās - piektdienās plkst. 8.00 - 16.30

Pusdienu pārtraukums - 30 minūtes.

INĀRA RIEKSTIŅA
Lietvede - sekretāre

e-pasts: info@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125730

INGŪNA LIEPA
Valdes priekšsēdētāja

e-pasts: inguna.liepa@cesuklinika.lv
tālr. +371 29477253

TAIGA GALEJA GRUNTMANE
Galvenā medicīnas māsa

e-pasts: taiga.galeja-gruntmane@cesuklinika.lv
tālr. +371 29405685

OLGA RUDZĪTE
Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites

un kvalitātes kontroles daļas vadītāja
e-pasts: olga.rudzite@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125895

GITA ĶIKUTE
Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

e-pasts: gita.kikute@cesuklinika.lv 
tālr. +371 64107071

JĀNIS ŠTEFENBERGS
Ēku ekspluatācijas daļas vadītājs

e-pasts: janis.stefenbergs@cesuklinika.lv

tālr.: +371 28334588

LIENE VEGNERE
Juridiskās, iepirkumu un vadības lietu daļas vadītāja/juriste

e-pasts: liene.vegnere@cesuklinika.lv
tālr. +371 26182328

DACE VALNERE
Sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv
tālr. +371 26514650           

BAIBA SPROĢE
Personālvadības daļas vadītāja
e-pasts: baiba.sproge@cesuklinika.lv 

tālr. +371 64125467   

AIVIS SKANGALIS
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
e-pasts: aivis.skangalis@cesuklinika.lv
tālr. +371 22003962          

ARTŪRS LEMENTUJEVS
Medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītājs
e-pasts: arturs.lementujevs@cesuklinika.lv
tālr. +371 29990578          

RAIVIS GRŪBE
Datu aizsardzības speciālists
(ārpakalpojums)
e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
tālr. +371 29111416           

bottom of page