Administrācija

Saistībā ar ierobežojumiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai, laikā līdz 07.02.2021. Cēsu klīnikas administrācija strādās attālināti.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē šajā laikā nenotiks.

 

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie lietvedes darba laikā (plkst. 8.00 - 16.30),

zvanot vai rakstot e-pastu.

INĀRA RIEKSTIŅA
Lietvede - sekretāre

e-pasts: info@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125730

INGŪNA LIEPA
Valdes priekšsēdētāja

e-pasts: inguna.liepa@cesuklinika.lv
tālr. +371 29477253

INGA SKRAPCE
Galvenā ārste

e-pasts: inga.skrapce@cesuklinika.lv 
tālr. +371 26569973

TAIGA GALEJA GRUNTMANE
Galvenā medicīnas māsa

e-pasts: taiga.galeja@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125169, +371 29405685

OLGA RUDZĪTE
Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites

un kvalitātes kontroles daļas vadītāja
e-pasts: olga.rudzite@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125895

IVETA LANGE
Galvenā grāmatvede

e-pasts: iveta.lange@cesuklinika.lv 
tālr. +371 64107071

JĀNIS ŠTEFENBERGS
Ēku ekspluatācijas daļas vadītājs

e-pasts: janis.stefenbergs@cesuklinika.lv

tālr.: +371 28334588

LIENE VEGNERE
Juridiskās, personāla un iepirkumu daļas vadītāja/juriste

e-pasts: liene.vegnere@cesuklinika.lv
tālr. +371 26182328

DACE VALNERE
Sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv
tālr. +371 26514650           

ARTŪRS LEMENTUJEVS
Medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītājs
e-pasts: arturs.lementujevs@cesuklinika.lv
tālr. +371 29990578          

ULDIS LĪBIETIS
Datu aizsardzības speciālists
(ārpakalpojums)
e-pasts: datuaizsardziba@cesuklinika.lv
tālr. +371 29268276           

Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra: +371 64125634

Seko mums

Rehabilitācijas nodaļas reģistartūra: 64125746

Rehabilitācijas nodaļas reģistartūra: 64125746

© 2020, Cēsu klīnika

Zvani tiek pieņemti

darbdienās  8.00 - 16.00

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube