top of page

Atbalsts un palīdzība

Slimnīcas darbinieks aprūpē pacientu

Pakalpojums klientiem, kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz veselības aprūpei mājās vai dienas centra un nakts patversmē noteiktajam, kā arī pēcoperācijas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Sociālais darbinieks

Šis pakalpojums ir pieejams ikvienam pacientam un viņa tuviniekiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta nespēcīgiem, veciem vai hroniski slimiem pacientiem, bērniem un pieaugušajiem ir invaliditāti, kritiski slimiem pacientiem. Speciālists sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām u.c. organizācijām. Visi sociālā darbinieka pakalpojumi ir bez maksas.

sveces liesma

Tuva cilvēka zaudējums ir liels pārbaudījums. Tas rada apjukumu un neziņu, kā rīkoties. Tāpēc esam apkopojuši pa soļiem pirmās darbības, kas jāveic tuviniekiem, ja cilvēks miris ārstniecības iestādē.

kapela

Iespēja garīgā stiprinājuma saņemšanai. Kapelā varat pavadīt laiku klusumā, pārdomās vai lūgšanā, lasīt garīgo lietrautūru, piedalīties svētbrīžos. Ir iespēja sazināties ar kapelānu individuālai sarunai.

bottom of page