Atbalsts un palīdzība

Maza.jpg

Pie mums iespējams nomāt dažāda veida tehniskos palīglīdzekļus: ratiņkrēslus, gultas ar matračiem, dušas krēslus ar vai bez regulējama augstuma, staiguļus gurnu augstumā ar vai bez ratiem, elkoņu atbalsta vai paduses kruķus, spieķus ar četriem atbalsta punktiem u.c.

Maza.jpg

Pakalpojums klientiem, kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz veselības aprūpei mājās vai dienas centra un nakts patversmē noteiktajam, kā arī pēcoperācijas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Sociālais_darbinieks_maza.jpg

Šis pakalpojums ir pieejams ikvienam pacientam un viņa tuviniekiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta nespēcīgiem, veciem vai hroniski slimiem pacientiem, bērniem un pieaugušajiem ir invaliditāti, kritiski slimiem pacientiem. Speciālists sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām u.c. organizācijām. Visi sociālā darbinieka pakalpojumi ir bez maksas.

Maza

Tuva cilvēka zaudējums ir liels pārbaudījums. Tas rada apjukumu un neziņu, kā rīkoties. Tāpēc esam apkopojuši pa soļiem pirmās darbības, kas jāveic tuviniekiem, ja cilvēks miris ārstniecības iestādē.

Maza.jpg

Iespēja garīgā stiprinājuma saņemšanai. Kapelā varat pavadīt laiku klusumā, pārdomās vai lūgšanā, lasīt garīgo lietrautūru, piedalīties svētbrīžos. Ir iespēja sazināties ar kapelānu individuālai sarunai.