Par mums

SIA "CĒSU KLĪNIKA" ir neatliekamās palīdzības lokālā daudzprofilu slimnīca, kura kā patstāvīga kapitālsabiedrība darbojas kopš 2010. gada 1. janvāra, kad tā pārņēma visu labo pieredzi un tradīcijas no pašvaldības aģentūras "Cēsu rajona slimnīca".

SIA "CĒSU KLĪNIKA" ir Cēsu novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

 

Klīnika ir ierindota augstākā līmeņa lokālo slimnīcu grupā gan pēc valsts finansējuma apjoma (līgums ar Nacionālo veselības dienestu), gan pēc veiktā darba apjoma (apkalpoto pacientu skaits).

Klīnika nodrošina 24/7 neatliekamo palīdzību, stacionāro un ambulatoro ārstēšanu, sniedzot iedzīvotājiem stacionāro veselības aprūpi akūto un hronisko slimību gadījumā, plānveida veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā, kā arī nodrošina speciālistu ambulatori konsultatīvo palīdzību un diagnostiku.     

Klīnikas pacienti pārsvarā ir vēsturiskā Cēsu rajona iedzīvotāji, kā arī blakus teritoriju iedzīvotāji no Siguldas, Valmieras, Limbažu, Valkas novadiem.

Cēsu_klīnika_Valde.jpg

Saskaņā ar valdes reglamentu, Sabiedrību pārstāv trīs valdes locekļi, kurus uz pieciem gadiem ievēl Dalībnieku sapulce.

Maza.png

Uzņēmuma struktūrvienību shēma.

Maza.jpg

Mūsu vīzija ir būt modernai medicīnas iestādei, kurā augsti profesionāla komanda nodrošina mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu, garantē individuālu attieksmi pret katru pacientu un mājīgu ārstēšanas vidi.

Maza.jpg

Cēsu klīnika ir viens no lielākajiem darba devējiem Cēsu apkārtnē. Uzņēmumā strādā gandrīz 300 darbinieku. Aicinām iepazīties ar bŗīvajām vakancēm.

Cesu_Klinika-darbinieku_labumi.jpg

Cēsu klīnika ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas saviem darbiniekiem nodrošina gan visas likumdošanā noteiktās sociālās garantijas, gan citus finansiālos un darba vides labumus.

Maza.png

Mums ir svarīgs pacientu viedoklis, lai arvien uzlabotu klientu apkalpošanu un veselības aprūpes organizāciju. Tāpēc sadarbībā ar neatkarīgu organizāciju Pacientu ombuds regulāri sekojam līdzi pacientu atsauksmēm par klīnikas darbu, tās saņemam arī sociālajos tīklos un e-pastā. Šeit piedāvājam iepazīties ar pacientu pateicībām.

Maza.JPG

Tik senai un kultūrvēsturiski nozīmīgai pilsētai kā Cēsis, ir arī notikumiem bagāta tās klīnikas vēsture, ietiecoties pat 260 gadus senā pagātnē. Novērotējot šo pamatu, ko ielikušas iepriekšējās paaudzes, turpinām rūpēties, lai Cēsīs cilvēki varētu saņemt kvalitatīvu, drošu un mūsdienu prasībām atbilstošu veselības aprūpi.

Maza.jpg

Šeit atradīsiet Cēsu klīnikas gada pārskatus, ētikas, privātuma, sīkdatņu politikas, informācijas izvietošanas noteikumus, kā arī veidlapas informācijas saņemšanai.

Maza.jpg

Lai īstenotu Cēsu klīnikas ilgtermiņa mērķi attīstīt mūsdienīgu un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnisko tehnoloģiju pieejamību, regulāri notiek darbs pie attīstības projektu īstneošanas, izmantojot gan savu, gan arī piesaistot ārējo finansējumu.

Maza.JPG

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkumiem, kuri uzsākti, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Izsole.jpg

Informācija par klīnikai piederošās, saimnieciskajā darbībā neizmantojamās kustamās mantas izsolēm.

Maza.jpg

Cēsu VADA darbojas kopš 1992. gada un ir viena no LVSADA arodorganizācijām. Biedri ir ārsti, ārstniecības  personas ar augstāko un vidējo medicīnisko izglītību, sociālās aprūpes darbinieki, farmaceiti, jaunākais medicīniskais personāls, pasniedzēji, studenti, u.c. veselības aprūpē strādājošie.

Medijiem_maza.jpg

Kontaktinformācija, vizuālā informācija publicēšanai medijos - lejupielādējamas Cēsu klīnikas fotogrāfijas, logotipi dažādos formātos.