Kapela

Garīgā stiprinājuma piedāvājums

Kapelā esat aicināti pavadīt laiku klusumā un pārdomās. Ir iespējas lūgt pie altāra.

Lasīšanai ir pieejamas grāmatas – Bībele, lūgšanu un garīgā literatūra.

 

Iespēja pacientiem un personālam:

  • privātas sarunas ar dažādu konfesiju mācītājiem;

  • apmeklējumi nodaļās un palātās;

  • stiprinājuma saņemšana Sv. Vakarēdienā un grēksūdzes iespēja;

  • konsultācijas par svētdarbībām (kristībām, laulībām, izvadīšanu u.c.);

  • tematiski svētbrīži Baznīcas lielo svētku (Ziemassvētku, Lieldienu utt.) laikā.

 

Kapelā kalpo:

Cēsu Sv. Jāņa ev. lut. draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs un diakone māsa Biruta Sproģe.

 

Kontakttālruņi: 28348414 (Biruta), 26173331 (Didzis).

Atjaunotā kapela Cēsu klīnikā tika atvērta un iesvētīta 2013. gada 29. maijā, piedaloties LELB Liepājas Diecēzes bīskapam Pāvilam Brūveram un Cēsu iecirkņa prāvestam Didzim Kreicbergam.

Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra: +371 64125634

Seko mums

Rehabilitācijas nodaļas reģistartūra: 64125746

Rehabilitācijas nodaļas reģistartūra: 64125746

© 2020, Cēsu klīnika

Zvani tiek pieņemti

darbdienās  8.00 - 16.00

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube