top of page

Kā rīkoties tuvinieka nāves gadījumā

Tuva cilvēka zaudējums ir liels pārbaudījums. Tas bieži vien rada apjukumu un neziņu, kā tālāk rīkoties. Tāpēc esam apkopojuši pa soļiem pirmās darbības, kas būtu jāveic tuviniekiem gadījumā, ja cilvēks miris ārstniecības iestādē.

  • Ja pacients miris ārstniecības iestādē,  piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo iestādes personāls. Mirušā cilvēka ķermeni nogādā ārstniecības iestādes morgā.

 

  • Ja noteikta tiesu medicīniskā ekspertīze, tad mirušo pārved uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru vai tuvāko Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra reģionālo nodaļu.

 

  • Medicīnas apliecību par nāves cēloni var saņemt ārstniecības iestādes nodaļā, kurā pacients ir miris. Tuviniekiem ieteicams pašiem saņemt medicīnas apliecību par nāves cēloni no ārstniecības iestādes personāla.

 

  • Ne ilgāk kā 6 darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve, jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā dzimtsakrakstu nodaļā Latvijā, neatkarīgi no mirušās personas dzīvesvietas. 

  • Dzimtsarakstu nodaļā jāuzrāda mirušās personas pasi un ID karti (ja ir), kā arī apliecību par nāves iestāšanos. Personu apliecinošu dok. jāuzrāda arī fakta pieteicējam. Dzimtsarakstu nodaļa veic ierakstu miršanas reģistrā (tiek norādīts nāves cēlonis, kā arī tās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati un saistība ar mirušo, kura paziņojusi par miršanas faktu) un bez maksas izsniedz miršanas apliecību. Miršanas apliecība ir nepieciešama mantojuma lietu kārtošanai, kapavietas saņemšanai un citiem gadījumiem.

 

  • Divpadsmit mēnešu laikā no tuvinieka miršanas dienas radinieki var vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), lai pieprasītu apbedīšanas pabalstu. Detalizētāk par personām, kurām ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu, var lasīt VSAA mājas lapā.

 

  • Visbiežāk gan formalitāšu kārtošanai, gan bēru rīkošanai tuvinieki izvēlas apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju. SIA “CĒSU KLĪNIKAI” nav sadarbības līguma ne ar vienu no apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc pievienojam vairāku Cēsīs darbojošos uzņēmumu kontaktinformāciju. Atgādinām, ka mirušā tuviniekiem ieteicams izvērtēt vairāku apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju piedāvātos pakalpojumus un cenas, pirms noslēgt vienošanos.

 

 

SIA "Dzīvības dārzs", J. Poruka 8, Cēsis, tālr.: 27090853
 

"Rasmas Bērziņas un Agra Kalniņa apbedīšanas pakalpojumu birojs", Valmieras iela 2A, Cēsis, R.Bērziņas mob. 25410203, A.Kalniņa mob. 29446462
 

"Aigara Jansona apbedīšanas pakalpojumi", Ainavu iela 1, Cēsis, mob. 29361136
 

IU "Gājums", Apbedīšanas pakalpojumu birojs, Aveņu iela 14, Cēsis, mob. 22464989

bottom of page