Valde

Ingūna Liepa

Amats

 

Valdes priekšsēdētāja

 

Kompetences

 • Sadarbība ar veselības aprūpes vadībā iesaistītām valsts un pašvaldību institūcijām;

 • Racionālas esošo telpu, iekārtu izmantošanas organizēšana;

 • Ēku, būvju rekonstrukciju, kapitālo remontu vadība;

 • Normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzībā un citās jomās;

 • Publiskās informācijas par klīnikas attīstību, saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī normatīvajos aktos noteikto un/vai pieprasīto informāciju valsts un pašvaldības institūcijām sniegšana;

 • Cilvēku resursu pārvaldība: darbinieku pieņemšana, atbrīvošana no darba, amata vienību izveide vai likvidēšana, darbiniekiem saistošu rīkojumu un norādījumu izdošana;

 • Medicīnas personāla nodrošinājuma un komplektācijas kontrole;

 • Stacionāra, ārstnieciski-diagnostisko, ambulatoro un citu medicīnisko dienestu nepārtraukta darba, kā arī klīnikas darbības ārkārtas situācijās uzraudzīšana.

Izglītība

Rīgas Medicīnas Institūts ( Rīgas Stradiņa Universitāte ) – ārsta grāds

Rīgas Medicīnas Institūts ( Rīgas Stradiņa Universitāte) – klīniskā ordinatūra iekšķīgās slimībās

RSEBAA (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA) – maģistra grāds biznesa vadībā ar specializāciju veselības aprūpē

Darba pieredze

Alojas slimnīca – galvenā ārste, ārste terapeite

Rīgas 1.klīniskā slimnīca – terapijas nodaļas vadītāja

Vidzemes slimnīca – terapijas nodaļas vadītāja, terapijas bloka vadītāja, valdes priekšsēdētāja

SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētāja kopš 2013.gada.

Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra: +371 64125634

Seko mums

Rehabilitācijas nodaļas reģistartūra: 64125746

Rehabilitācijas nodaļas reģistartūra: 64125746

© 2020, Cēsu klīnika

Zvani tiek pieņemti

darbdienās  8.00 - 16.00

 • Twitter
 • Facebook
 • YouTube