top of page

Valde

attēls Ingūna Liepa
Ingūna Liepa

Amats

 

Valdes priekšsēdētāja

 

Kompetences

  • Sadarbība ar veselības aprūpes vadībā iesaistītām valsts un pašvaldību institūcijām;

  • Racionālas esošo telpu, iekārtu izmantošanas organizēšana;

  • Ēku, būvju rekonstrukciju, kapitālo remontu vadība;

  • Normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzībā un citās jomās;

  • Publiskās informācijas par klīnikas attīstību, saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī normatīvajos aktos noteikto un/vai pieprasīto informāciju valsts un pašvaldības institūcijām sniegšana;

  • Cilvēku resursu pārvaldība: darbinieku pieņemšana, atbrīvošana no darba, amata vienību izveide vai likvidēšana, darbiniekiem saistošu rīkojumu un norādījumu izdošana;

  • Medicīnas personāla nodrošinājuma un komplektācijas kontrole;

  • Stacionāra, ārstnieciski-diagnostisko, ambulatoro un citu medicīnisko dienestu nepārtraukta darba, kā arī klīnikas darbības ārkārtas situācijās uzraudzīšana.

Izglītība

Rīgas Medicīnas Institūts ( Rīgas Stradiņa Universitāte ) – ārsta grāds

Rīgas Medicīnas Institūts ( Rīgas Stradiņa Universitāte) – klīniskā ordinatūra iekšķīgās slimībās

RSEBAA (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA) – maģistra grāds biznesa vadībā ar specializāciju veselības aprūpē

Darba pieredze

Alojas slimnīca – galvenā ārste, ārste terapeite

Rīgas 1.klīniskā slimnīca – terapijas nodaļas vadītāja

Vidzemes slimnīca – terapijas nodaļas vadītāja, terapijas bloka vadītāja, valdes priekšsēdētāja

SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētāja kopš 2013.gada.

bottom of page