top of page

Sabiedrības atbalsta principi

Mūsu pamatuzdevums

SIA “CĒSU KLĪNIKA” ir neatliekamās palīdzības 3. līmeņa daudzprofilu slimnīca, kuras pamatuzdevums ir nodrošināt neatliekamo, stacionāro un ambulatoro palīdzību Cēsu novada iedzīvotājiem. Mēs tiecamies būt moderna ārstniecības iestāde, kurā augsti profesionāla komanda nodrošina mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu, garantē individuālu attieksmi pret katru pacientu un mājīgu ārstēšanas vidi.

Mūsu atbildība

Kā savu atbildību mēs saredzam vietējās kopienas veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanu, kas ir sekmējama, gan nodrošināt kvalitatīvus, sabiedrības pieprasījumā balstītus veselības aprūpes pakalpojumus, gan, sniedzot ieguldījumu pieaugušo un bērnu veselības pratības stiprināšanā. Diemžēl pētījumi liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem trūkst zināšanu un informācijas par to, kā viņi var profilaktiski rūpēties par savu veselību, lai izvairītos no būtiskām veselības problēmām nākotnē.

Ko mēs izvēlamies atbalstīt

  • Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus darbiniekiem un sabiedrībai

  • Izglītojošus pasākumus skolēniem un jauniešiem

  • Izglītojošus pasākumus pieaugušajiem: bērnu vecākiem, senioriem, dažādām iedzīvotāju grupām ar smagām, specifiskām saslimšanām vai šo saslimšanu risku

  • Sadarbību ar citām organizācijām / uzņēmumiem veselības atbalsta pasākumu rīkošanā klīnikas pacientiem – lai uzlabotu viņu fizisko un emocionālo atlabšanas procesu

  • Citu Cēsu novada uzņēmumu vai organizāciju rīkotās aktivitātes

 

Kā tiek sniegts atbalsts

Mūsu lielākais resurss, ar kuru varam dalīties, ir vairāk nekā 30 medicīnas nozaru zinoši speciālisti, kuri ir atvērti un motivēti izglītot sabiedrību. Tāpēc pamatā SIA “CĒSU KLĪNIKA” sniedz nemateriālu jeb pieredzes apmaiņā balstītu atbalstu, lai veicinātu to mērķu sasniegšanu, kurus saredzam kā savu atbildību.

Atsevišķos gadījumos ar valdes lēmumu var likt lemts par finansiālu atbalstu, ja tas atbilst uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem un dod būtisku ieguldījumu vietējās kopienas veselības uzlabošanā.

Atbalsts nav paredzēts

Politisku, aģitatīvu pasākumu atbalstam.

Pasākumiem, kas ir pretrunā ar kapitālsabiedrību pārvaldes likumu un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas ir sasitoši kapitālsabiedrībai.

 

Atbildīgais darbinieks

Par sabiedrības atbalsta pasākumiem atbild Sabiedrisko attiecību speciālists. Pieteikumus aicinām sūtīt uz e-pastu info@cesuklinika.lv ar norādi “pieteikums sabiedrības atbalsta pasākumam”.

bottom of page