Informācijas izvietošanas noteikumi

Noteikumi par SIA „CĒSU KLĪNIKA” rakstiskās un vizuālās informācijas izvietošanas kārtību klīnikas telpās

1. Informatīvo paziņojumu mērķis SIA “CĒSU KLĪNIKA” ir palīdzēt klientiem / pacientiem labāk orientēties klīnikas telpās, speciālistu pieņemšanas laikos, pakalpojumu klāstā, kā arī informēt par klīnikas jaunumiem, dažādām iespējām veselības aprūpes un profilakses jomā Latvijā, kā arī likumdošanas prasību izmaiņām.

 

2. Informatīvam nolūkam SIA “CĒSU KLĪNIKA” ir nodrošināti 2 ziņojumu dēļi 1.stāva gaitenī pie liftiem, kā arī 1 ziņojumu dēlis pacientu uzgaidāmajā telpā 3.stāvā. Vēl pieejami 3 informatīvie stendi bukletiem: 1.stāva telpā pie reģistratūras, 1.stāva gaitenī pie infekciju kontroles ārsta kabineta un uzņemšanas nodaļas uzgaidāmajā telpā pie reģistratūras.

 

3. Jebkāda veida informatīvu paziņojumu izvietošana klīnikas telpās ir atļauta tikai, iepriekš rakstiski saskaņojot vizuālos un rakstiskos materiālus (dizainu un saturu) ar klīnikas sabiedrisko attiecību speciālisti (tālr. 26514650, e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv).

 

4. Izvietošana tiek akceptēta materiāliem, kas informē par klīnikas sniegtajiem pakalpojumiem, speciālistiem, jaunumiem, kā arī sadarbības iestādēm un speciālistiem, kas strādā šajās telpās. Tiek izvietota arī pašvaldības, atbildīgo valsts institūciju vai bezpeļņas organizāciju informācija, kas ir būtiska sabiedrībai un klīnikas pacientiem / klientiem.

 

5. Izvietošana netiek akceptēta: jebkāda veida politiskajai reklāmai, to pakalpojumu reklāmai, kas tiešā veidā konkurē ar klīnikas piedāvājumu, jebkāda veida medikamentu reklāmai, nekvalitatīvi vai neatbilstošā formātā sagatavotai informācijai, kā arī neētiska rakstura informācijai. 

 

6. Iespējamie informatīvo materiālu formāti izvietošanai pie ziņojumu dēļa 1.stāva gaitenī – A5, A4 vai A3. Ziņojumu stendos – A4, A5 un mazāka izmēra.

 

7. Saskaņojot materiālu izvietošanu, obligāti jānorāda izvietošanas termiņš. Informācijas izvietotājs ir atbildīgs par to, lai pēc termiņa beigām tiktu novākta novecojusī informācija.

 

8. Klīnika patur tiesības katru informācijas izvietošanas pieteikumu izvērtēt atsevišķi.

 

9. Informācijas izvietošana ir bezmaksas, taču gadījumā, ja tiek akceptēta kādas komercinformācijas izvietošana (piemēram, maksas pakalpojumi, kas tiek sniegti citās medicīnas iestādēs, komerciāla rakstura pasākumi, koncerti u.c.), puses vienojas arī par informācijas izvietošanas maksu.

 

10. Visi nesaskaņotie paziņojumi tiks nekavējoties noņemti.