top of page
Aivija Zerne
Aivija Zerne

Amats

Valdes locekle, finanšu speciāliste

Kompetences

Koordinēt finanšu gada budžeta vai tā grozījumu, ieguldījumu plānu, vidēja termiņa attīstības plāna savlaicīgu iesniegšanu Dalībnieku sapulcei; Piedalīties nepieciešamo finanšu resursu plānošanā klīnikas pamatdarbības nodrošināšanai, veikt budžeta izpildes kontroli, ievērojot resursu lietderīgu izmantošanu; Sadarbībā ar citām uzņēmuma vadošajām amatpersonām izstrādāt priekšlikumus ienākumu un peļņas palielināšanai, pašizmaksas samazināšanai, darbības paplašināšanai; Uzraudzīt gada pārskata savlaicīgu iesniegšanu Dalībnieku sapulcei; Uzraudzīt debitoru parādu atgūšanu; Piedalīties darbinieku darba samaksas un materiālās stimulēšanas sistēmas izstrādē, kontrolēt tās izpildi; Piedalīties klīnikas attīstības īstermiņa un vidēja termiņa finanšu plānu izstrādē, aktualizācijā un ieviešanā; Piedalīties maksas pakalpojumu tarifu izstrādē, pamatojoties uz cenu konkurences un pakalpojumu rentabilitātes principiem un kontrolēt izpildi; Sadarbībā ar citām uzņēmuma vadošajām amatpersonām izstrādāt priekšlikumus par klīnikas īpašumā vai lietošanā esošo ēku, būvju rekonstrukciju, kapitāliem remontiem.

Izglītība

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūta ekonomista matemātiķa piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. Profesionālā izaugsme: Sertifikāts – „Pašvaldību budžeta veidošana. Finanšu politika” Apliecība – starptautiskais menedžmenta kurss „Uzņēmuma finanšu vadība” Sertifikāts “Uzņēmuma finanšu menedžments. Finanšu plānošanas instrumenti”

Darba pieredze

No 2002.gada februāra – Cēsu pilsētas domes finanšu nodaļas budžeta un izdevumu kontroles daļas ekonomiste. No 2003.gada janvāra - Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvaldes vadītāja. Kopš 2012.gada decembra – SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes locekle

Valde

bottom of page