top of page

Tehnisko palīglīdzekļu noma

Cēsu klīnikā iespējams nomāt dažāda veida tehniskos palīglīdzekļus:
 • ratiņkrēslus,

 • gultas ar matračiem,

 • dušas krēslus ar vai bez regulējama augstuma,

 • staiguļus gurnu augstumā ar vai bez ratiem,

 • roku pagarinātājus priekšmetu satveršanai, pārvietošanai,

 • elkoņu atbalsta kruķus (1gb),

 • paduses kruķus (1gb),

 • spieķus ar četriem atbalsta punktiem,

 • tualetes krēslu ar riteņiem.

Inventāra iznomāšanas un nodošanas kārtība
 • Inventāru var saņemt Cēsu klīnikas 242. kabinetā darba dienās plkst. 8.00 - 16.00.

 • Inventārs uzskatāms par iznomātu ar brīdi, kad puses ir parakstījušas līgumu.

 • Nomnieks var pagarināt līguma termiņu, informējot par to trīs dienas iepriekš un samaksājot nomas maksu par turpmāko inventāra nomas periodu.

 • Iznomājot tehniskos palīglīdzekļus, jāiemaksā arī drošības nauda. Šī summa tiks atmaksāta, nododot tehnisko palīglīdzekli.

 • I, II grupas invalīdiem un pensionāriem tiek piemērota atlaide 50% apmērā no drošības naudas.

 • Tehnisko palīglīdzekļu nomas cenas un drošības naudas apmēru aicinām skatīt maksas pakalpojumu cenrādī. 

Kontaktinformācija

Tālrunis: +371 25761158

E-pasts: maris.kuplis@cesuklinika.lv 

bottom of page