Arodslimību ārsts

Arodslimību ārsts ir speciālists, kurš palīdz izvērtēt darba apstākļus un to kaitīgo ietekmi uz darbinieka veselības stāvokli, kā arī veic ikgadējās darbinieku veselības pārbaudes.


Obligāto veselības pārbaudi veic:

  • pirms darba līguma noslēgšanas (pirmreizējā veselības pārbaude);

  • periodiski (periodiskā veselības pārbaude);

  • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem (ārpuskārtas veselības pārbaude);

  • pēc darba devēja iniciatīvas;

  • pēc darba aizsardzības speciālista vai uzticības personas ieteikuma.


Gadījumos, kad darbinieks maina darbavietu, viņam nav obligāti jāveic pirmreizējā veselības pārbaude, ja viņam jau ir derīga personas medicīniskā grāmatiņa, proti, kopš pēdējās pārbaudes nav pagājis gads.
 
Personas medicīniskās grāmatiņas saņemšana nav valsts apmaksāts pakalpojums, to iegādājas pārbaudāmā persona.

Darba likuma 82. panta otrā daļa paredz, ka izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudes veikšanu, sedz darba devējs. Par pirmreizējo veselības pārbaudi maksā pats nodarbinātais, ja vien viņš ar darba devēju nevienojas citādāk.

Lai veiktu ikgadējo veselības pārbaudi, pacientam, dodoties pie arodārsta, līdzi jāņem norīkojumu uz obligāto veselības pārbaudi no darba devēja.


Pirms vizītes aicinām vērsties klīnikas reģistratūrā, izņemt pacienta ambulatoro karti un ambulatoro talonu.

Pie arodārsta nav pieraksta. Pacientu pieņemšana notiek 3.stāva 316. kabinetā ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 15.00. 

Speciālisti

Iveta Grapa - Grāfa (bildi iesaukt no speciālistiem)